25 Nov 2016

Bảo trì hệ thống CNTT Benline Agencies

Bảo trì hệ thống CNTT Benline Agencies

Quản trị, bảo mật, bảo trì hệ thống CNTT Benline Agencies Viet Nam. – Văn phòng Hà Nội

WEBSITE: http://www.benlineagencies.com/

BEN LINE AGENCIES – HANOI
9th Floor, CDC building
No. 25 Le Dai Hanh Street
Hai Ba Trung District, Hanoi
Vietnam

Tel : +84 435 182 941
Fax : +84 435 183 496

aaeaaqaaaaaaaaysaaaajde5mmy1ytu0ltdmntktndk3my1iyzmzltdmmtljmmzim2e2oq

Hạng mục:

– Bảo trì hệ thống máy trạm

– Quản trị hệ thống mạng, tường lửa, VPN, VLAN…

– Quản trị, bảo mật máy chủ…