10 Nov 2015

Lắp đặt hệ thống CCTV, LAN, TEL – Nhà máy Prime

Lắp đặt hệ thống CCTV, LAN, TEL – Nhà máy Prime

Thi công hạ tầng CNTT, An ninh nhà máy Prime Vĩnh Phúc

Cung cấp hạ tầng tổng thể, lăp đặt hệ thống mạng Lan nội bộ, Camera giám sát, phần mềm và phần cứng hệ thống máy tính trụ sở chính nhà máy Primer Vĩnh Phúc

Thời gian

Bắt đầu: May 2, 2015

Kết thúc: December 30, 2015 (Đang triển khai)

Giá trị HĐ: 435,670,000

Bảo hành: 12 Tháng

Thực hiện: Macservice – Công ty thi công mạng

Hình ảnh: