10 May 2016

Cung cấp dịch vụ thiết bị cho công ty Bất Động Sản Viettel

Cung cấp dịch vụ thiết bị cho công ty Bất Động Sản Viettel

Dự án: Cung cấp dịch vụ thiết bị cho công ty Bất Động Sản Viettel

Khách hàng: Viettel Bất Động Sản

Địa chỉ: Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng mục: Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công hệ thống mạng nội bộ, nâng cấp hệ thống máy tính, dịch vụ cài đặt, tư vấn, âm thanh hội thảo

Giá trị hợp đồng: 255.435.000đ