11 May 2016

Bảo trì các chi nhánh giao dịch BIDV – CN Đông Đô

Bảo trì các chi nhánh giao dịch BIDV – CN Đông Đô

Dự án: Bảo trì hệ thống máy tính, Server BIDV

Khách hàng: Ngân hàng BIDV – CN Đông Đô

Địa chỉ: Các điểm giao dịch của ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Đô tại Hà Nội

Hạng mục: Bảo trì hệ thống mạng LAN, Máy in, Máy tính, Phòng máy chủ các chi nhánh

Giá trị hợp đồng: 57.000.000đ/1 lần

Thời gian triển khai: Bảo trì định kỳ, 6 tháng/1 lần

Hình ảnh:

12316364_831109800339261_7069292094237072702_n

12313712_831109783672596_2581496122940520243_n

12360316_831109947005913_7138964871955820006_n